Bài online và những cấp độ người chơi trong trò chơi này